Ze stroną współpracujemy już dłuższy czas. Początkowo działania skupiały się na szerokim pozycjonowaniu związanym z terminalami płatniczymi, w tym różnymi modelami, markami terminali, czy Programem Polska Bezgotówkowa. Przyjęte cele top10 dla wyznaczonej puli fraz zostały osiągnięte dosyć szybko. Na dzień 07.08.2023 w top10 znajdują się 83 frazy zawierające słowo terminal lub terminale (z wyłączeniem brandu). W trakcie trwania współpracy klient zauważył, jak zmienia się rynek i odeszliśmy tylko od pozycjonowania terminali na rzecz dodatkowych usług oferowanych przez klienta.

Działania: Na początku współpracy udało się zoptymalizować stronę pod kątem kluczowych elementów technicznych oraz treści. Wraz z przyjętą strategią linkowania top10 dla przyjętych fraz osiągnięte zostały dosyć szybko.  W związku z ze zmianami planów i skupieniem się na dodatkowych usługach należało zmienić strategię i ponownie poddać analizie kluczowe podstrony serwisu, które pojawiały się sukcesywnie z miesiąca na miesiąc.

Problemy: Niestety w odróżnieniu od początku współpracy, optymalizacja on-site oraz treści praktycznie nie została wdrożona. W związku z tym działania w tym momencie polegają na zmaksymalizowaniu efektów za pomocą linków. 

Dobrana strategia linkowania przerodziła się na następujące efekty:

 

Próbka fraz związanych z terminalami: